Ponuka

Základné informácie Postup pri objednávaní stravy Jedálny lístok

Školská jedáleň

Základné informácie

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v samostatnej budove. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa a cudzích stravníkov.

 

Stravníci majú možnosť výberu z piatich druhov jedál. Strava sa objednáva z jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetu – http://jedalen.spsjm.sk.

Čipová karta v cene 5 € slúži na objednávanie stravy a pre študentov SPŠ JM aj na evidenciu dochádzky.

 

Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na internete si môže stravu objednať, stornovať, dať a vybrať z burzy. K dispozíci je aj kontrola odberu stravy , prehľad platieb a zostatky kreditov.

 

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 15:00 priamo na termináli v ŠJ, alebo cez internet do 8:00 nasledujúceho dňa.

 

Strava poskytovaná pre študentov:

 

Výdaj stravy Pondelok - piatok Stravná jednotka
Raňajky + desiata 7:30  -  8:00 0,80 EUR
Obed 12:30  -  14:30 1,50 EUR

 

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov:

 

Obed     2,33EUR

 

 Forma platby:

 

Prevodným príkazom na účet ŠJ

 

Termín platby:

 

do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca  ( august – máj )

 

 

Účet Školskej jedálne 7000395016/8180
Varibilný symbol             kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka

 

 Študenti, ktorí odoberajú raňajky + obed v správe pre prijímateľa treba uviesť počet raňajok a obedov.

 

Platbu v hotovosti alebo poštovým peňažným poukazom neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná.

  

Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca. Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

 

Kontakt:

Šramová Eva – vedúca ŠJ

tel:      048/415 30 98 – kancelária

mail:  jedalen@spsjm.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
    Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
  • +421 48 4723310, +421 48 4153102

Fotogaléria